News Feed
Post

让我们谈谈和交流,相互了解。

【让我们的手紧紧地握住,互相交流吧!心灵相通,快乐地笑吧!共同倾吐一下,各自向往的美好的未来】北京时间周四上午10点50分。我下班了。美美哒

我看过你的个人资料和你的历史,但你错误地宣传了关于你对男人的爱的虚假信息。 你选择将自己提升为一个脚踏实地的爱心女人,但你已经发表过,没有人需要为你的爱付出代价。 这是一个谎言,不要躺在你的位置,只是说你爱钱

Today the 25th of April the whole of Australia stops to remember those who gave their service and their lives to ensure freedom for all who live here. It is called ANZAC day ,possibly Australia's most sacred day.

CHATTERBOSS updated profile photo

CHATTERBOSS updated cover image

chavillo updated cover image

chavillo updated profile photo

我并不傻我知道一些亚洲人是种族主义者,因为他们是如何长大并在电视上看黑人的,我不是说你的邪恶但不说你能爱一个男人如果你关心的只是他的 钱。 只要说实话,说你不愿意嫁给一个没有足够金钱照顾你的男人。 停止表现得像你的谦逊

嗯,这只是让我知道,一些亚洲女性是爱钱的婊子,她们可以少关心一个男人,但只关心一个男人的财富,我讨厌这样的邪恶女性。 女人们整天都在劝说自己爱一个男人只是为了做人,只因为没有富裕而羞辱他。 在我看来,那些女人可以下地狱,我希望你不是那种女人。 然而,为一个黑人引用丝绸是种族主义的地狱。 你是种族主义者吗?

今晚的雨下得好大,听到窗外阵阵的雷声,我好害怕。

我们往往会在别人的幸福中,找到自己并不幸福的生活,找到物具在漆染之后的美丽外层,找到一种错觉里的甜蜜。

truelove370 updated cover image

truelove370 updated profile photo

时间是自由的, 但它是无价之宝。你不能拥有它, 但你可以使用它。你不能留着, 但你可以花掉。一旦你失去了它, 你就再也拿不回来了。

Always beautiful china

feeder updated cover image

feeder updated profile photo

setlers83 updated profile photo

Adhie updated profile photo

Adhie updated cover image

To the woman that I really like, please send me your contact information, so we can communicate

我一直在默默的关注你,而你却忽视了我的存在。当我转身离你远去的时候,你才醒悟过来,失去我是多么的悲伤和痛苦。

david6 updated profile photo

Maximilian updated biography

Är 64 år och pensionerad polis..har tidigare arbetat med kombinerade polis/narkotikahundar..har en dotter Cornelia som är 14 år

Maximilian updated cover image